фирма

„СНСЕ” ЕООД

ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛСТИ

ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ

вижте повече

фирма

„СНСЕ” ЕООД

ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛСТИ

ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ

вижте повече

фирма

„СНСЕ” ЕООД

ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛСТИ

ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ

вижте повече

За Нас

Фирма „СНСЕ” ЕООД е спецелизирана в контрола и инженеринга на отоплително вентилационни и климатични инсталации. Екипът е изграден от специалисти с близо десет годишен опит. Фирма „CHCE” ЕООД се стреми да предостави на всеки свой клиент практически решения на конкурентна цена. Ние се ангажираме с изпълнението на вашите проекти безопасно и в срок. Използваме възможно най-качествено, калибрирано оборудване за тестване, което е на разположение на пазара днес, за да предоставим точни данни от контрола.

Ние сме профилиран към:Целта е гарантиране на максимална ефективност и правилна работа на инсталациите, повишаване на комфорта, иновативни решения и всичко това за намаляване на разходите Ви по изграждане на обекта и за максиманата му енергийна ефективност.

Обхвата на контрола и балансирането обхваща цялостно компонентите на ОВКИ:

8380 AccuBalance Capture Hood Testo 480

Инструменти/Сертификати:


8380 AccuBalance Capture Hood Testo 480 Testo 480 8380 AccuBalance Capture Hood