Обекти

Ние сме специализирани в:
Балканфарма Разград-АД

Обект Балканфарма Разград-АД

Контрол и ребалансиране на климатични инсталации в цех „Течни стерилни лекарствени форми” с цел съответствието на параметрите на чистите помещения и зони с нормите по съответните нормативни стандарти. Контрол и балансиране на климатични инсталации складове „Сутерен запад” Цялостен хидравличен баланс на студената вода на обекта.


София БТ-АД

Обект София БТ-АД

Контролни измервания за решения за подобрение на микроклимата на работната среда и повишаване ефиктивността на работа на оросителни секции на климатичните камери в цех „Филтърен”.


Бернард Изток Тауър- гр.София

Обект Бернард Изток Тауър- гр.София

Ребалансиране на вентилационни инсталации на офис помещения с цел подобраване на микроклимата на работната среда. Цялостен хидравличен баланс на студената вода на обекта.


Елдер България ЕООД, гр. Пловдив

Обект Елдер България ЕООД, гр. Пловдив

Контрол и ребалансиране на климатични инсталации в цех „Производство твърди лекарствени форми” с цел съответствието на параметрите на чистите помещения и зони с нормите по съответните нормативни стандарти. Контрол и въвеждане в експлоатация на климатична инсталация в „Микробиологична лаборатория”.


Зобеле България ЕООД, с.Стряма

Обект Зобеле България ЕООД, с.Стряма

Контролни измервания на вентилационни и климатични инсталации с цел установаване на наличния въздухообмен в цех „Производство”